Phuonghai

103/23 Nguyen Huu Dat Str.,
Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist.,
Ho Chi Minh City,
Vietnam

Nguyen Thi Nhu Ngoc